מזג אוויר ישראל

תחזית ליום Unknown Tag: 'day1' 26/07/2017


תל אביב 270-320

ירושלים 250-360

אילת 320-440

באר שבע 240-390

חיפה 250-320

טבריה 260-420

אשדוד 260-300

התחזית בשיתוף מזג אוויר בישראל