מזג אוויר ישראל

תחזית ליום Unknown Tag: 'day1' 31/08/2016


תל אביב 260-300

ירושלים 190-280

אילת 280-390

באר שבע 220-320

חיפה 240-280

טבריה 250-360

אשדוד 230-280

התחזית בשיתוף מזג אוויר בישראל