מזג אוויר ישראל

תחזית ליום חמישי 23/03/2017


תל אביב 150-200

ירושלים 110-190

אילת 170-270

באר שבע 120-230

חיפה 120-180

טבריה 130-230

אשדוד 140-190

התחזית בשיתוף מזג אוויר בישראל